Конспект уроку. Програмне забезпечення персонального комп’ютера. Операційні системи, їх функції та призначення.

Коментарів: 1

Тема. Програмне забезпечення персонального комп’ютера. Операційні системи, їх функції та призначення.
Мета: сформувати поняття програмного забезпечення як складової інформаційної системи; дати загальні відомості про системне, службове і прикладне програмне забезпечення. Ознайомити з класифікацією операційної системи, з основними функціями та складовими сучасних операційних систем; розвивати пізнавальну зацікавленість учнів; виховувати інформаційну культуру.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання: підручники Й.Ривкінд, проектор, презентація, картки із завданнями, конверти з назвами програм.
Учні повинні знати:
— призначення основних видів програмного забезпечення (ПЗ);
— відмінність між системним, службовим та прикладним ПЗ;
— призначення та основні функції операційної системи;
— поняття ядра операційної системи, інтерфейсу користувача, драйвера та утиліти.
Учні повинні вміти:
— класифікувати операційні системи;
— визначати ПЗ за його призначенням;
— обирати програмні засоби, за допомогою яких можна розв’язувати те чи інше інформаційне завдання.
Структура уроку
№з/п Етапи уроку Час, хв Методи та форми роботи з класом
1 Організація класу до роботи 1
2 Актуалізація опорних знань 3 Гра «Руки вгору»
3 Мотивація навчальної діяльності 3 Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»
4 Оголошення теми і мети уроку 3
5 Вивчення нового матеріалу 12 Презентація, робота з підручником у групах
6 Осмислення набутих знань 10 Інтерактивна вправа «Ротаційна трійка»
7 Закріплення нового матеріалу 8 Робота на картках,робота у групах
8 Підсумок уроку 4 Метод «Мікрофон», рефлексія
9 Домашнє завдання 1 Диференційоване

Хід уроку
І. Організація класу до роботи.
1. Правила поведінки в кабінеті інформатики.
2. Перевірка присутніх.
3. Підготовка робочих місць до роботи.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
Перевірка домашнього завдання. (Перевірку провести у вигляді фронтального опитування).
Фронтальне опитування (гра «Руки вгору»). Учні по черзі відповідають на питання, поставлене вчителем, якщо клас згідний з відповіддю, то учні підносять руки вгору, якщо ні – то простягають вперед.
Запитання до класу
1. Комп’ютер – це…?
2. Інформаційна система – це…?
3. Назвіть основні пристрої ПК.
4. Які є види пам’яті ПК?
5. Які ви знаєте пристрої введення даних?
6. Для чого призначені плотери? Де вони використовуються?
7. Які є види дисків?
8. Як комп’ютер опрацьовує інформацію?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Назвіть основні пристрої комп’ютера без яких неможливе його функціонування. (Відповіді: монітор, клавіатура, системний блок). Як ви вважаєте, чи тостатньо лише названих вами пристроїв для того, щоб комп’ютер працював? (Відповіді: ні). Чому? Що ще потрібно для того, щоб працювати на комп’ютері? (Відповіді: … програми…)
Ми живемо в такий час, коли інформаційні технології використовуються в усіх сферах і видах діяльності людини. Природно, що з’являються безліч різних комп’ютерних програм. Тому бути користувачем в даний час не так вже й просто. Адже необхідно вміти не тільки користуватися декількома відомими програмами, але й орієнтуватися у великій кількості нових програмних продуктів, десятки і сотні яких з’являються щоденно.
Вправа «Мозковий штурм»
1. Як зорієнтуватися у такій кількості програм? (Діти висувають різні варіанти вирішення цієї проблеми і приходять до висновку, що їх потрібно класифікувати за призначенням).
2. Які взагалі види програм існують? На ці та інші питання ми спробуємо відповісти в ході даного уроку.

ІV. Оголошення теми і мети уроку.
Тема сьогоднішнього уроку «Програмне забезпечення персонального комп’ютера. Операційні системи, їх функції та призначення». (слайд 1)
Сьогодні на уроці ми дізнаємось які існують програми та які функції вони виконують. (слайд 2)

V. Вивчення нового матеріалу.
Вимкнений комп’ютер являє собою сукупність заліза і пластмаси, але після ввімкнення він перетворюється і оживає: з ним можна грати в ігри, здійснювати набір тексту, прослуховувати музику та виконувати безліч інших дій. Все це відбувається завдяки використанню різноманітних програм, одні з яких керують комп’ютером, другі надають можливості роботи з текстом і графікою, треті виконують інші не менш важливі функції. (слайд 3)
В залежності від призначення (функціональних можливостей) програмне забезпечення поділяється на системне, інструментальне та прикладне. (слайд 4)
Детально розглянемо кожен вид програмного забезпечення. Для цього попрацюємо у групах.
Вправа «Робота з підручником у групах»
Учні об’єднуються у три групи і за допомогою підручника шукають визначення своїх тем та приклади відповідних програмних продуктів:
1 група: Системне програмне забезпечення.
2 група: Прикладне програмне забезпечення.
3 група: Інструментальне програмне забезпечення.
Через 2 хв. один член з кожної групи дає відповідь стосовно своєї теми.
Працездатність комп’ютера забезпечують програми, які є складовими системного програмного забезпечення (слайд 5).
Системне програмне забезпечення (СПЗ) призначене:
– для створення операційного середовища, в якому функціонують інші програми;
– для забезпечення надійної та ефективної роботи комп’ютера та комп’ютерної мережі;
– для проведення діагностики апаратури комп’ютера і комп’ютерних мереж;
– для виконання допоміжних технологічних процесів (копіювання, архівування, відновлення файлів, програм і баз даних і т.д.)
Системне ПЗ орієнтоване на кваліфікованих користувачів – професіоналів у комп’ютерній області: системного програміста, адміністратора мережі, прикладного програміста, оператора.
До основних елементів СПЗ відносяться операційні системи, діалогові (файлові) оболонки, драйвери й утиліти (сервісні програми) (слайд 6).

Головним компонентом СПЗ є операційна система (ОС) (слайд 7)

Див. плакат

Однією з перших операційних систем є MS-DOS (абревіатура поєднання Disk Operating System – дискова операційна система) з інтерфейсом командного рядка, тобто всі команди користувачеві доводиться набирати вручну, в командному рядку (1981 р.).
У сучасних комп’ютерах використовуються такі операційні системи: Windows, Linux, MacOS, Palm OS тощо.
(UNIX – ціле сімейство операційних систем, які призначені для “великих” промислових комп’ютерів, (перші UNIX-системи з’явилися вже на початку 60-х років);
Linux – абсолютно безкоштовна операційна система. Була створена студентом Лінусом Торвальдсом в якості дипломного проекту в 1991 році і офіційно випущена в 1994 р..;Сімейство Microsoft Windows (Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista,Windows7).
Ознайомити учнів з логотипами операційних систем: MacOS Linux Windows XP Windows Vista Windows 95

Основними складовими ОС є:
• базова система введення-виведення – BIOS – незалежний від конкретної версії ОС набір базових команд, які використовуються для забезпечення обміну даними між пристроями;
• ядро ОС – набір програм, які організовують виконання команд, розподіляють ресурси між пристроями і програмами, надають розширенні можливості по керуванню пристроями комп’ютера та ін.;
• файлова структура – структура збереження даних на зовнішніх носіях і сукупність програм, які забезпечують роботу з цією структурою;
драйвери пристроїв – програми, які забезпечують обмін даними між ОС і конкретною моделлю пристрою; (слайд 8)
• інтерфейс користувача – сукупність засобів, які забезпечують обмін даними між користувачем і ОС.
Саме драйвери відповідають за обробку інформації, що надходить від таких пристроїв, як миша, клавіатура, принтер.
Наступним видом системного програмного забезпечення становить велика група програм, які називаються утилітами або сервісними програмами. (слайд 9)
Частина утилітів входить до складу операційної системи, а інша частина функціонує незалежно від неї, тобто автономно. Програми-утиліти існують як самостійно, так і в складі великих і потужних утілітних комплексів, наприклад, Norton Utilities.
До програм-утилітів відносяться програми-архіватори, антивірусні програми, програми обслуговування дисків. (слайд 10)
Інструментальне програмне забезпечення (ІПЗ)- це сукупність програм, які призначені для створення нових програм з використанням мов програмування, наприклад Turbo Pascal 7.0, Delphi 2009, Visual Basic 6.0 та ін.(слайд 11)
Найбільше часу за комп’ютером користувач проводить, працюючи з прикладним програмним забезпечення ППЗ – сукупністю програм, за допомогою яких він вирішує свої інформаційні завдання.(слайд12)
ППЗ поділяється на програми загального призначення, програми спеціального призначення і програми професійного рівня.(слайд13)
До програм загального призначення відносять: текстові редактори, табличні процесори, графічні редактори, програми анімаційної графіки, бази даних та системи управління базами даних, комунікаційні програми, інтегровані пакети і вузькоспеціалізовані програми. (слайд14)
Якщо умовно спробувати уявити структуру сучасного програмного забезпечення, то вона буде виглядати наступним чином. (Слайд 15).
Узагальнити матеріал, використовуючи схему на слайді.

VІ. Осмислення набутих знань. Інтерактивна вправа «Ротаційна трійка»
Інструкція до вправи.
Учні об’єднуються у трійки. Розміщуються трійки так, щоб кожна з них бачила трійку праворуч і трійку ліворуч. Разом усі трійки мають утворити коло.
Кожній трійці ставиться відкрите питання (однакове для всіх). Кожен у трійці має відповісти на це питання по черзі.
Після короткого обговорення пропоную учасникам розрахуватися від 0 до 2. Учні з номером 1 переходять до наступної трійки за годинниковою стрілкою, а учні з номером 2 переходять через дві трійки проти годинникової стрілки. Учні з номером 0 залишаються на місці й є постійними членами трійки. Результатом буде зовсім нова трійка.
Можна змінювати трійки стільки разів, скільки є питань. Так, на¬приклад, коли проходить три ротації, кожен учень зустрічається із шістьма іншими учнями.
Питання до вправи:
До якого ПЗ (системного, прикладного чи інструментального) належать програми, що:
— створюють бухгалтерський звіт;
— перевіряють диск на помилки;
— перевіряють носій на наявність вірусів;
— перетворюють голос у звуковий сигнал;
— відтворюють рисунки на екрані;
— створюють програму для обчислення заробітної платні;
— стискають інформацію для відправлення через Інтернет;
— допомагають інсталювати іншу програму;
— створюють середовище для перегляду фотографій?

VІІ. Закріплення нового матеріалу.
1)Виконати завдання з карточки.(2хв)
З’єднайте стрілками назву ОС та відповідний логотип.


2) Діти працювали у трійках, тому у нас є 4 групи. У конверті кожній групі роздаються назви програм. Необхідно їх розкласти на групки:
Системне програмне забезпечення.
Інструментальне програмне забезпечення.
Прикладне програмне забезпечення. (5 хв)
Список із 20 програм: Microsoft Office Word, Антивірус Касперского, WinRAR, Google Chrome, Блокнот, Opera, Microsoft Office Excel, Microsoft Windows, Borland Delphi, Windows Movie Maker, Microsoft Office Power Poin, MS DOS, AntiVir Premium, Microsoft Visual Basic, WinZIP, Paint, Mozilla Firefox, Norton AntiVirus, Windows Media Player, Dr.Web.

Відповідь: Системне програмне забезпечення:
Антивірус Касперского, WinRAR, Microsoft Windows, MS DOS, AntiVir Premium, WinZIP, Norton AntiVirus, Dr.Web
Інструментальне програмне забезпечення:
Borland Delphi, Microsoft Visual Basic.
Прикладне програмне забезпечення:
Microsoft Office Word, Google Chrome, Microsoft Office Excel, Windows Movie Maker, Microsoft Office Power Poin, Opera, Paint, Mozilla Firefox, Windows Media Player, Блокнот.

VІІІ. Підсумок уроку.

1. Метод «Мікрофон»
Учні називають поняття, які вивчали на уроці, та за допомогою конспекту або підручника дають їх означення.
1. Програмне забезпечення —
2. Яка структура програмного забезпечення?
3. Системне програмне забезпечення —
4. Операційна система —
5. Драйвери —
6. Утиліти—
7. Інструментальне ПЗ —
8. Прикладне ПЗ —

2. Рефлексія. Як би ви оцінили свої здобутки на уроці.

ІХ. Домашнє завдання (за підручником Й.Ривкінд). (слайд 16)
1. Вивчити с. 39—46, 54—59,(звернути увагу на типи програм і до якого ПЗ вони належать);
2. Відповісти на запитання на с. 60; с. 46—47;
3. Виконати завдання на с. 47 (5; 6)
4. Для учнів А групи (високий рівень знань): Запишіть, які програми вам вже доводилось використовувати у своїй роботі. До якого виду програмного забезпечення вони належать?

1 коментар до цієї статті

  1. 17.01.2017
    11:51
    Автор: Євгенія

    Дуже цікавий урок,використано багато ігор,додаткових джерел.

Залишити коментар:

E-mail публікуватися не буде.

*